ค่าบริการเริ่มต้น 600 บาท/ แผ่น A4
* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคำต่อแผ่น และ ความยากง่ายของงาน
 
ค่าบริการเริ่มต้น 600 บาท/ แผ่น A4
* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคำต่อแผ่น และ ความยากง่ายของงาน
 
ค่าบริการเริ่มต้น 600 บาท/ แผ่น A4
* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคำต่อแผ่น และ ความยากง่ายของงาน
 
 

ศูนย์แปลภาษา สมาร์ท ทรานสเลชั่น(Smart Translation Center) ศูนย์แปลภาษา ย่าน ถ.วัชรพล เรารับแปลเอกสารภาษาสแกนดิเนเวียน (เดนมาร์ก สวีเดน และ นอร์เวย์) และภาษาอังกฤษ ได้แก่ เอกสารทางการแพทย์ เว็บไซต์ สถานพยาบาล งานแปลเอกสารทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส,บัตรประชาชน สูติบัตร มรณบัตร ฯลฯ) พร้อมรับรองคำแปล  นักแปลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ มีประสบการณ์ทำงาน และ ศึกษาภาษาเดนิช ในประเทศเดนมาร์ก เรามีที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบงานแปล ที่เป็นอาจารย์ชาวเดนมาร์ก รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์หลายๆสาขา เช่น เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และพยาบาล เป็นต้น จึงมั่นใจว่าท่านจะได้รับงานแปลคุณภาพสูงสุด


ติดต่อ ศูนย์แปลภาษา สมาร์ท ทรานสเลชั่น

เลขที่ 473 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

โทรศัพท์ : 082 450 7117, 081 428 1251

E-Mail : napaporn.larsen@gmail.com

Line ID: 0984374771

เว็บไซต์: www.smarttranslation4you.com


   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×