อัตราค่าบริการ


ภาษา

Language

อัตราค่าแปล / หน้าA4 (บาท)

Translation Rate/A4 Page (THB)

เดนมาร์ก--> ไทย

600 บาท ขึ้นไป

ไทย --> เดนมาร์ก

700 บาท ขึ้นไป

เดนมาร์ก--> อังกฤษ

600 บาท ขึ้นไป

อังกฤษ --> เดนมาร์ก

700 บาท ขึ้นไป

สวีเดน --> ไทย

600 บาท ขึ้นไป

สวีเดน--> อังกฤษ

600 บาท ขึ้นไป

นอร์เวย์--> ไทย

600 บาท ขึ้นไป

นอร์เวย์--> อังกฤษ

600 บาท ขึ้นไป

อังกฤษ--> ไทย (เอกสารทั่วไป)

300 บาท ขึ้นไป

อังกฤษ --> ไทย (เอกสารทางการแพทย์)

400 บาท ขึ้นไป

ไทย --> อังกฤษ (เอกสารทั่วไป)

300 บาท ขึ้นไป

ไทย --> อังกฤษ (เอกสารทางการแพทย์)

400 บาท ขึ้นไป

  • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าจัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมธนาคาร
  • ค่าบริการงานแปลจริงอาจต่ำหรือสูงกว่าในตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายข้อ เช่น ความยากง่ายของเนื้อหาของเอกสาร  จำนวนตัวหนังสือในแต่ละหน้า กำหนดส่งงาน (เร่งด่วน/ปกติ) ความยากง่ายในการจัดLayout ของเอกสาร เป็นต้น 
  • หากท่านสนใจ กรุณาส่งงานเพื่อให้เราประเมินค่าบริการและกำหนดระยะเวลาส่งงานตามที่อยู่ในหน้า ติดต่อเรา เพื่อให้ทางศูนย์แปล ประเมินค่าใช้จ่ายตามเนื้องานจริง

 ค่าบริการเพิ่ม กรณี แปลเอกสารด่วน

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มจากราคาปกติหน้าละ 100 บาท

ภาษาอื่นๆ

เพิ่มจากราคาปกติหน้าละ 200 บาท

 

   พาเลทมือสอง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   อบรมการตลาด   ส่งรถมอเตอร์ไซค์   ผ้าม่านราคาถูก  
เว็บสำเร็จรูป
×